Licznik on- line:
 

 

 

Licznik 07.05.2004 r.

 

 

 

"Pamięć Twa z nami niech wiecznie zostanie.

O spojrzyj na nas niegdyś z nieba wysokości,

pomnij na słowa niegdyś tutaj siane,

Niech już wydadzą owoc Twej miłości

którą by serca znów były rozgrzane.

Podczas bezkrwawej Ofiary Kapłana,

gdy Bóg otwiera swój skarb niepojęty,

Ty proś za nami Najwyższego Pana!

Ty nas polecaj, o Wojciechu Święty.

O nie wypuszczaj ziemi tej z opieki.

by się przykładem cnót braterskich stała.

Czuwaj nad nami teraz i na wieki,

gdy w niej złożymy grzeszne nasze ciała."

Św. Wojciech
Jak oceniasz tę stronę?

 

 
 

 

ŹRÓDŁA CYWILIZACJI EUROPEJSKIEj

     
Copyright © 2004 Maciej Więzowski